Cấp Ẩm

20/03/2020 10:10:14
Cấp ẩm tứ thì cho da khô mất nước

Chăm sóc và cấp cho da khô mất nước mà thoa kem dưỡng ẩm cũng không hiệu quả